VODŇANY PRO LIDI

Na základě Vašich podnětů zpříjemníme prostory sídlišť.


Budeme hledat nejlepší možné řešení dopravy a parkování.


Zrekonstruujeme autobusové nádraží a přilehlé ulice.


Budeme nadále zlepšovat nakládání s odpadem.

VODŇANY PRO KRAJINU
A VENKOV

Chceme se věnovat krajině: prevenci sucha, veder a záplav.


Společně s Vámi budeme zkrášlovat veřejný prostor v obcích.


Vysadíme stromy na místech k tomu vhodných (remízky, aleje i solitéry).


Budeme nadále propojovat město a obce stezkami pro pěší a cyklisty.

VODŇANY PRO ŽIVOT

Zavedeme (v)hodná opatření pro bezpečnější pohyb chodců po městě.


Zaměříme se na hospodaření
s dešťovou vodou a dále zlepšíme péči o zeleň.


Zavedeme participativní rozpočet – Vy rozhodujete, kam jde část městských peněz.


Budeme Vás nadále informovat a zapojovat do dění a rozhodování
o městě.

VODŇANY PRO RADOST

Pokročíme dále ve zvelebení areálu Blanice, lesoparku v Zátiší a městského parkánu.


Podpoříme přestavbu kotelny ve Výstavní ulici na krytý bazén a wellness.


Připravíme rekonstrukci náměstí Svobody.


Kultura, umění a také řádně dotažená práce jsou naše parketa – držte si klobouky, jedeme dál!

 

 

ZMĚNU MÁME V NÁZVU, 
ALE NAŠE CÍLE SE NEMĚNÍ. DĚKUJEME VÁM ZA DŮVĚRU.

 

SPUSTIT VIDEO